Zásady ochrany osobních údajů

Deluxerie respektuje soukromí návštěvníků svých webových stránek, zejména práva návštěvníků týkající se automatizovaného zpracování osobních údajů.
Z důvodu naprosté transparentnosti vůči našim zákazníkům jsme proto formulovali a zavedli zásady týkající se těchto samotných operací zpracování, jejich účelu, jakož i možností subjektů údajů co nejlépe uplatnit svá práva.

Veškeré další informace o ochraně osobních údajů naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz

Dokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie a dalších sledovacích systémů na webových stránkách, nebudeme do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo tabletu umisťovat žádné neanonymní analytické soubory cookie a/nebo sledovací soubory cookie.
Pokračováním v návštěvě těchto webových stránek souhlasíte s následujícími podmínkami používání.
Aktuální verze zásad ochrany osobních údajů, která je k dispozici na webových stránkách, je jedinou verzí, která platí po celou dobu návštěvy webových stránek, dokud aktuální verzi nenahradí verze nová.

1. Právní ustanovení

– Webové stránky : www.deluxerie.cz
– Odpovědný za zpracování osobních údajů (dále také: “správce”): Společnost Deluxerie, se sídlem Eerste Zeine 142, 5144AM WAALWIJK, číslo obchodní komory 86595431.

2. Přístup na webové stránky

Přístup na webové stránky a jejich používání je výhradně osobní. Tuto webovou stránku ani údaje a informace na ní uvedené nebudete používat ke komerčním, politickým nebo reklamním účelům ani k jakýmkoli komerčním nabídkám, zejména ne k nevyžádaným elektronickým nabídkám.

3. Obsah webových stránek

Veškeré značky, obrázky, texty, komentáře, ilustrace, (animované) obrázky, videozáznamy, zvuky, jakož i všechny technické aplikace, které mohou být použity k zajištění funkčnosti webových stránek, a obecněji všechny části použité na těchto stránkách jsou zákonem chráněny právy duševního vlastnictví. Jakákoli reprodukce, opakování, použití nebo úprava celku nebo jen jeho části, včetně technických aplikací, jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu správce je přísně zakázána. Pokud správce okamžitě nezakročí proti jakémukoli porušení, nelze to považovat za tichý souhlas nebo vzdání se právních kroků.

4. Správa webových stránek

Za účelem řádné správy webových stránek může správce kdykoli:

• pozastavit, přerušit nebo omezit přístup určité kategorie návštěvníků k celým webovým stránkám nebo jejich části
• Odstranit všechny informace, které by mohly narušit fungování webových stránek nebo jsou v rozporu s vnitrostátním či mezinárodním právem nebo v rozporu s internetovou etiketou.
• dočasně znepřístupnit webové stránky za účelem provedení aktualizací

5. Povinnosti

Správce v žádném případě neodpovídá za výpadky, poruchy, potíže nebo přerušení fungování webových stránek, v jejichž důsledku nejsou webové stránky nebo některá z jejich funkcí přístupné. Za způsob, jakým se k webovým stránkám připojujete, nesete vlastní odpovědnost. Sami musíte přijmout veškerá vhodná opatření, abyste mimo jiné ochránili své zařízení a svá data před virovými útoky na internetu. Za webové stránky a informace, které si na internetu prohlížíte, jste rovněž zodpovědní vy sami.

Správce nenese odpovědnost za právní kroky vůči vám:
• z důvodu používání webových stránek nebo služeb dostupných prostřednictvím internetu.
• Za porušení podmínek těchto zásad ochrany osobních údajů.

Správce neodpovídá za škody, které způsobíte sobě nebo třetím osobám či vašemu zařízení v důsledku vašeho připojení k používání webových stránek. V důsledku toho se zdržíte jakéhokoli jednání vůči správci.

6. Shromažďování informací

Vaše údaje shromažďuje společnost Deluxerie. Osobními údaji se rozumí: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména prostřednictvím identifikátoru, jako je jméno, osobní číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo jeden či více prvků charakteristických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou , psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Osobní údaje shromážděné na webových stránkách používá správce zejména k udržování vztahů s vámi a v případě potřeby k vyřízení vašich objednávek.

7. Vaše práva týkající se vašich údajů

Podle čl. 13 odst. 2 písm. b) GDPR má každý právo na kontrolu a opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo na omezení zpracování, které se ho týká, jakož i právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected]
Ke každé žádosti je třeba přiložit kopii platného dokladu totožnosti, na kterém je uveden váš podpis a adresa, na které vás lze kontaktovat. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 1 měsíce od podání žádosti. V závislosti na složitosti žádostí a jejich počtu může být tato lhůta v případě potřeby prodloužena o 2 měsíce.

8. Zpracování osobních údajů

V případě porušení jakéhokoli zákona nebo nařízení, z něhož je návštěvník podezřelý a pro které orgány vyžadují osobní údaje shromážděné správcem, jim budou tyto údaje poskytnuty po výslovné a odůvodněné žádosti těchto orgánů, po které již tyto osobní údaje nebudou chráněny ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.
Pokud jsou určité informace nezbytné pro získání přístupu k určitým funkcím webových stránek, správce uvede povinnou povahu těchto informací v okamžiku vyžádání údajů.

9. Obchodní nabídky

Od správce můžete dostávat komerční nabídky. Pokud si je (již) nepřejete dostávat, zašlete prosím e-mail na následující adresu: [email protected]

Pokud se při návštěvě webových stránek setkáte s osobními údaji, musíte se zdržet jejich shromažďování nebo jiného neoprávněného použití, jakož i jakéhokoli jednání, které porušuje soukromí těchto osob. Správce nenese ve výše uvedených situacích žádnou odpovědnost.

10. Doba uchovávání údajů

Údaje shromážděné provozovatelem webových stránek jsou používány a uchovávány po dobu stanovenou zákonem.

11. Soubory cookie

1. Soubor cookie je malý textový soubor, který se při návštěvě našich webových stránek ukládá na pevný disk vašeho počítače. Soubor cookie obsahuje údaje, abyste mohli být rozpoznáni jako návštěvník při každé návštěvě našich webových stránek. Je pak možné nastavit naše webové stránky speciálně pro vás a usnadnit přihlašování. Při návštěvě našich webových stránek se zobrazí banner informující o používání souborů cookie. Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte s jejich používáním. Váš souhlas platí po dobu třinácti měsíců.

2. Na našich webových stránkách používáme následující typy souborů cookie:
– Nezbytně nutné soubory cookie: například soubory cookie relace a přihlašovací soubory pro uchování informací o relaci a přihlášení.
– Anonymizované analytické soubory cookie: k zobrazení návštěv našich webových stránek na základě informací o počtu návštěvníků, oblíbených stránkách a tématech. Tímto způsobem můžeme lépe přizpůsobit komunikaci a poskytování informací potřebám návštěvníků našich webových stránek. Nemůžeme zjistit, kdo naše webové stránky navštěvuje nebo z jakého počítače návštěva probíhá.
– Funkční soubory cookie: například reklamní soubory cookie, které jsou určeny k zobrazování relevantních reklam. Z informací o navštívených webových stránkách lze odvodit osobní zájmy. To umožňuje organizacím zobrazovat návštěvníkům svých webových stránek například cílenou reklamu. Sledovací soubory cookie umožňují vytvářet profily lidí a zacházet s nimi různě. Pomocí sledovacích souborů cookie se obvykle zpracovávají osobní údaje.
– Soubory cookie sociálních médií a/nebo soubory cookie třetích stran: Naše stránky také umožňují některé soubory cookie třetích stran. Pokud například kliknete na tlačítko “sdílet” a chcete sdílet obrázek produktu, můžete obdržet soubory cookie z platforem, jako je Facebook, Pinterest nebo Instagram. Pomocí těchto souborů cookie můžete sdílet na sociálních sítích.

3. Konkrétněji používáme následující soubory cookie:
– Anonymizované soubory cookie služby Google Analytics (analytické soubory cookie)

4. Při návštěvě našich webových stránek mohou být do vašeho zařízení nainstalovány soubory cookie od správce a/nebo třetích stran.

5. Další informace o používání, správě a odstraňování souborů cookie pro jednotlivé typy řízení naleznete na následujícím odkazu: https://www.uoou.cz

12. Obrázky a nabízené produkty

Z obrázků náležejících k produktům nabízeným na webových stránkách nelze vyvozovat žádná práva.

13. Rozhodné právo

Na tyto podmínky se vztahuje nizozemské právo. Výlučnou příslušnost v případných sporech týkajících se těchto podmínek má soud v místě sídla správce, pokud se neuplatní zákonná výjimka.

14. Kontaktní údaje

V případě dotazů, informací o produktech nebo informací o samotných webových stránkách se obraťte na: Oddělení zákaznických služeb, [email protected].